Strach z kontaktu s mužem

Na sezení přišla asi pětadvacetiletá slečna, která měla doslova panický strach z mužů. Při jakémkoliv osobním kontaktu s nimi propadala panickému strachu, doprovázenému bolestí břicha, zvýšeným bušením srdce, celkovou nervozitou a následoval zánět močového měchýře. Nutno připomenout, že s nimi neměla bližší fyzický kontakt.

Nejdříve jsme prošly několik nedávných událostí, kdy se jí tyto pocity objevily. Nic traumatického se v nich neodehrávalo, až na to, že nepříjemné pocity byly doslova „všudypřítomné“. Většinou to byly situace týkající se jejích nedávných známostí s muži.

Pak bylo potřeba projít strach, který byl přítomný při maturitní zkoušce. Pocity tam byly úplně stejné, i když zase neodůvodněné.

Další událost, kterou si vybavila, byl strach z toho, když ji na pionýrském táboře nutili zpívat před ostatními, i když zpívat neuměla. Tím, kdo ji nejvíce nutil, byl její blízký příbuzný, muž, který tábor vedl. Z toho měla velké trauma. Opakovala tam věty typu: „Jsem ztracená“, „úplně malilinkatá“, „je to hrůza“, „ostatní jsou lepší“, „stydím se“, „chci se schovat“, „je to potupa“, „nemám pocit bezpečí“… A všichni ostatní, včetně vedoucích se jejími neúspěchy bavili a bavili a sebevědomí klesalo a klesalo.
Další, z dnešního pohledu snad úsměvné byly události „zvracení ve školce“ a „potupa na nočníku“.

Pak si vybavila své narození. Cítila se stísněně, vadilo jí, že s ní někdo manipuluje, bušilo srdce, měla stažený žaludek a strach, že spadne (po sezení říkala, že měla i problémy se strachem z výšek), nejvíce jí však vadily doktorovy veliké ruce a to, jak se jí dotýkal. …„Celé útroby se mi stahují, nohy mám skrčené, nelíbí se mi, jak mě násilím formují. Vadí mi, že mě osahávají. Stydím se. Nechci aby to dělali“… Pak si vybavila, že ji hned cévkovali. Pociťovala velkou bolest v oblasti močové trubice, došlo k natržení. Při každém močení pak pociťovala až do zahojení pálivý pocit.
Celou tuto událost jsme opakovaně procházely, s tím, že si uvědomovala další a další podrobnosti. Pokračovaly jsme tak dlouho, až všechny nepříjemné pocity vymizely.

Příjemný byl výsledek: strach z kontaktu s mužem zmizel. Stejně tak i opakované (lékaři nazývané chronické) záněty močového měchýře, které se za celé tři roky od sezení neobjevily.


Seznam dalších případů naleznete zde.

dalina@regrese.cz, breta@regrese.cz