Literatura

Dalimila Valdová: Regresní terapie – příklady z praxe

Kniha Regresní terapie umožňuje nacházet a zpracovávat příčiny fyzických i psychických problémů, kterými lidé trpí a vracet jim skutečné zdraví a pohodu v životě. Podstatou je vždy vyhledat a hned při terapeutickém sezení zpracovat příčiny potíží tak, aby definitivně zmizely bez následné potřeby farmak, mastí, bylin, masáží, rehabilitací, či jiných pomůcek. Konkrétní příklady, uvedené v této knize, které jsou jen malým výňatkem z praxe, jsou toho pravým důkazem. Jedná se o výsledky u klientů zpětně, po několika letech ověřené, tedy ty, kde došlo ke skutečnému odeznění všech řešených problémů. Pokud vezmeme v úvahu, že drtivá většina klientů nejdříve podstoupila neúspěšnou klasickou léčbu, je to minimálně důvod k zamyšlení se nad tím „co se svými neduhy“ i pro ostatní.

Kniha je pro velký zájem vyprodaná. O případném dalším vydání budu informovat zde.


Výuka na kurzech probíhá podle skript Dalimily Valdové pro jednotlivé stupně. Skripta jsou k dispozici účastníkům kurzů přímo na místě. Slouží výhradně pro použití jako výukový materiál pro kurzy D. Valdové. Využívání jinými osobami není dovoleno.

Skripta HAP základní kurz Skripta HAP pokračovací kurz Skripta HAP tréninkový kurz Skripta HAP rigorózní kurz
Ing. Dalimila Valdová, dalina@regrese.cz