Literatura

Dalimila Valdová: Regresní terapie – příklady z praxe

Kniha Regresní terapie umožňuje nacházet a zpracovávat příčiny fyzických i psychických problémů, kterými lidé trpí a vracet jim skutečné zdraví a pohodu v životě. Podstatou je vždy vyhledat a hned při terapeutickém sezení zpracovat příčiny potíží tak, aby definitivně zmizely bez následné potřeby farmak, mastí, bylin, masáží, rehabilitací, či jiných pomůcek. Konkrétní příklady, uvedené v této knize, které jsou jen malým výňatkem z praxe, jsou toho pravým důkazem. Jedná se o výsledky u klientů zpětně, po několika letech ověřené, tedy ty, kde došlo ke skutečnému odeznění všech řešených problémů. Pokud vezmeme v úvahu, že drtivá většina klientů nejdříve podstoupila neúspěšnou klasickou léčbu, je to minimálně důvod k zamyšlení se nad tím „co se svými neduhy“ i pro ostatní.

Objednat si ji můžete zde. Cena knihy je Kč 190,- plus poštovné. Nezapomeňte uvést svoje jméno a poštovní adresu.

Výuka na kurzech probíhá podle uvedené literatury. Učebnice A. Dragomireckého Psychoterapie I pro základní kurz i skripta D. Valdové pro další stupně kurzů budou k dispozici účastníkům přímo na místě.

Psychoterapie I. Skripta HAP pokračovací kurz Skripta HAP tréninkový kurz Skripta HAP rigorózní kurz
Ing. Dalimila Valdová, dalina@regrese.cz